Fraktbetalningsföreskrift

Skickar du tempererat gods inrikes skall varje sändning ha en fraktsedel utformad enligt SIS-standard (SS 614115) med unikt fraktsedels-nummer, som avlämnas till oss korrekt ifylld och komplett i fyra delar. Med unikt fraktsedelsnummer förstås nummer som inte varit i bruk de senaste två åren från utställningsdatum.

I fältet "Leveransanvisning" anger du avtalad lossningstid, ej ovanpåliggande gods eller efterkrav, när detta är avtalat. Du anger även antal godskända EUR pallar i för detta avsett fält samt eventuella lasttillbehör såsom exempelvis hörnstöd och lastställningar.  Vid pallöverföring anger du avsändaren och mottagarens pallregistreringsnummer i avsedda fält.

För tempererade transporter utrikes ska CMR-fraktsedel användas och om godset omfattas godset av införsel eller utförselrestriktioner måste detta anges på fraktsedeln.

Denna webbplats använder cookies. Läs hur vi använder cookies Ok