Riksbud SPECIAL KURIR

Du kan även välja kurirdistribution av gods som kräver särskild hantering:

  • Farligt gods

  • Matleveranser

  • Gods med udda storlekar

Kontakta oss så visar vi exempel på vad vi gjort och hjälper vi dig hitta en lösning.